UB Forum 2015

Худалдан авалт ба шилэн тендер 2015 Хөрөнгө оруулалтын төсөл хөтөлбөр Khan city Найрсаг Улаанбаатар Нийслэл хувийн хэвшилгүйгээр хөгжихгүй Иргэдийг орон сууцжуулах талаар баримталж буй бодлого, төсөл, хөтөлбөрүүд Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөр ба хөрөнгө оруулалт Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги Улаанбаатарт үйлдвэрлэв 2013-2016 хөтөлбөр Нийслэлийн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд тулгарч буй хөрөнгө оруулалтын асуудлууд Нийслэлд хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр - Парк Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээнд 2015 онд болон цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй төслүүд Улаанбаатар хотын 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага - инженерийн дэд бүтэц Нийслэлд хэрэгжүүлэх хот төлөвлөлтийн төслүүд "Нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт" дахь төслүүд танилцуулга Ухаалаг улаанбаатар Найрсаг Улаанбаатар Building sustainable growth strategues The development of international and regional financial centres Ulaanbaatar