Төв банкнаас “Капитал” банкны харилцагчдад хандан мэдэгдэл гаргажээ

“Капитал” банкийг татан буулгасантай холбоотойгоор тус банканд 20 саяас дээш төгрөгийн хадгаламж эзэмшигчид Монголбанкны ерөнхийлөгч Н.Баяртсайханд шаардлага хүргүүлсэн.

Тэгвэл Төв банкнаас энэ асуудалтай холбогдуулан мэдэгдэл гаргажээ. Мэдэгдэлд "Харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 4 дүгээр сарын 8-ны өдрийн А-96 дугаар тушаалаар Капитал банкийг албадан татан буулгах шийдвэр гаргаж, Банкны эрх хүлээн авагч томилсон.

Банкны эрх хүлээн авагч томилогдсоноор "Капитал" банкны үйл ажиллагааг зогсоон, тус банкны тайлан тэнцэл, хөрөнгийг хүлээн авахаар түргэн шуурхай ажиллаж байна.

"Капитал" банкны тайлан тэнцэл, хөрөнгийг хүлээн авсны дараа:

20 сая төгрөгөөс доош дүнтэй харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн нөхөн төлбөрийг ойрын хугацаанд "Хаан" банкаар дамжуулан олгоно. Аль салбараар олгохыг "Хаан" банкнаас зарлана. Та бүхний даатгалын нөхөн төлбөрийг Хадгаламжийн даатгалын сангийн эх үүсвэрээс яаралтай олгохын тулд "Хаан" банк, Хадгаламжийн даатгалын корпорацитай хамтран ажиллаж байна.

20 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн нэхэмжлэлийг Банкны эрх хүлээн авагч удахгүй авч эхэлнэ. Шаардлагатай мэдээллийг цаг тухай бүрт хүргүүлнэ.

Иймд "Капитал" банкны харилцагчид Та бүхнийг тайван хүлээцтэй хандахыг хүсэж байна” гэжээ.

Шинэ мэдээ