Алт худалдан авалт мөн үеэс 87%-иар багасчээ

Монголбанк 2019 оны 3 дугаар сард 91 кг алт худалдан авлаа. Харин өнгөрсөн жилийн энэ үед  714 кг алт худалдан авч байсан нь энэ удаагийн худалдан авалтаас 623 кг-аар илүү буюу 87%-иар их байсан аж.

Монголбанкны алт худалдаж авах дундаж үнэ 3-р сард 110,109.38 төгрөг байв.