Монголбанк 15.5 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл олгожээ

Монголбанкнаас орон сууцны ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд  энэ сард 15.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 197 иргэнд олгожээ. Оны нэгдүгээр улирлын байдлаар нийт 47.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 684 иргэнд олгосон аж.  Тэгвэл шинэ он гарснаар Засгийн газраас нэгдүгээр сард 13 тэрбум гаруй төгрөгийн санхүүжилтээр 241 иргэнд ипотекийн зээл олгосон бол хоёрдугаар сард 96 иргэнд 6.1 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл олгожээ. 

Өнгөрсөн онд ипотекийн зээлд 300 тэрбум төгрөг зарцуулсан бол энэ онд ипотекийн зээлийн санхүүжилтэд  500 тэрбум төгрөгөөр тусгахаар болсон. Өөрөөр хэлбэл, санхүүжилтийг хоёр дахин нэмэгдүүлж байгаа юм. Дашрамд дурдахад, ипотекийн зээлийн шинэ журам хоёрдугаар улирлаас эхэлнэ.