Зээлийн хэмжээ өмнөх оныхтой харьцуулахад 20%-аар буурна

Цалингийн зээл олгохдоо банк таны цэвэр цалин буюу гар дээр авдаг цалингийн 18 сарын дундаж нийлбэрийн 80% хүртэлх төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний зээлийг олгодог байсан бол 2019 он гараад 70% тай тэнцэх хэмжээний цалингийн зээл олгодог болсон.

Тэгвэл ирэх сараас буюу 4-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 60% тай тэнцэх хэмжээний цалингийн зээл олгохоор болжээ. Ингэснээр таны авч болох зээлийн хэмжээ өмнөх оныхтой харьцуулахад 20%-аар буурах юм байна.