Импортын бараа худалдан авалт 111.5 сая ам.доллараар нэмэгджээ.

Он гарснаар манай улсын гадаад худалдааны бараа эргэлт 1.9 тэрбум ам.доллар болсон. Үүнээс импорт 837.5 сая ам.доллар байгаа юм. Ингэснээр манай улсын импорт өнгөрсөн оны мөн үеэс 111.5 сая ам.доллараар нэмэгджээ. 

Импортын барааны өсөлтөд хүнсний бүтээгдэхүүн, цахилгаан хэрэгсэл, авто машин зэрэг нь голлох байр эзэлдэг. Түүнчлэн шатахууны импорт ч нөлөөдөг юм. Энэ оны импортод эрдэс бүтээгдэхүүн, машин механик төхөөрөмж, цахилгаан болон тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги, хүнсний бүтээгдэхүүн 74 хувийг эзэлжээ. Тэгвэл өсөлтөд дизелийн түлш 13.8 сая, машин, механик төхөөрөмж, цахилгаан хэрэгсэл, тэдгээрийн сэлбэг, эд анги 19.8 сая, тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги 82.3 сая ам.доллараар өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна.