Тогтвортой санхүүжилтийн нийтлэг зарчмыг нэвтрүүлнэ

Монголбанк, Монголын Тогтвортой санхүүжилт (ТоС)-ийн Холбоо хамтран “Шилдэг ТоС-Банк” уралдааныг Монгол Улсад банкны салбар үүсч хөгжсөний 95 жилийн ойг тохиолдуулан 15 банкны дунд зохион байгуулах гэж  байна.

Монгол Улсын Тогтвортой санхүүгийн үндэсний замын зураг, Засгийн газрын Санхүүгийн зах зээлийг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр, Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2019 онд баримтлах үндсэн чиглэлд энэ тухай тусгасан байдаг.

 Тиймээс  ТоС хөтөлбөрийн хүрээнд банкуудын эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох, байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй олон улсад мөрдөж буй тогтвортой санхүүжилтийн нийтлэг зарчим, шилдэг туршлагыг санхүүгийн системд нэвтрүүлэхэд уралдааны зорилго оршиж байгаа юм.