Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл хуралдлаа

Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн 2019 оны I улирлын ээлжит хуралдаан өчигдөр боллоо.

 Тус хуралдаанаар  Санхүүгийн мэдээллийн албаны 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн байна.

Энэ үеэр Монгол Улсын мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцооны харилцан үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээлэлтэй Зөвлөлийн гишүүд танилцаж, санал солилцжээ.