Цагаан сарын нэг өрхийн зардал 3 дахин нэмэгджээ

Үндэсний статистикийн хорооноос судалгаа хийн, энэ жил өрхүүд Цагаан сарын баярт зориулан дунджаар 1.5 сая төгрөгийн зардал гаргана гэсэн юм. Тус хороо энэ сарын 9-ний байдлаарх үнийг судалгаандаа ашиглажээ.

Дараах зургаас харахад 2012 оноос хойш өрхийн зардал өссөөр байна. 

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо