Долоо хоногийн арилжааны тойм

​Монголын хөрөнгийн бирж 2018 оны 7 дугаар сарын 16-ний өдрөөс 7 дугаар сарын 20-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, өдөрт дунджаар 304.6 сая төгрөг буюу нийт 1,523,330,347.10 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.

1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:

Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:

Нийт 88 компанийн 2,768,377 ширхэг хувьцаа 591,302,697.1 төгрөгөөр  арилжаалагдсан  байна.

Идэвхтэй арилжигдсан хувьцаа:

2. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЖИЖИГЛЭНГИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:

ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:

2018 оны 07-р сарын 09-ний өдрөөс 07-р сарын 10-ны өдрүүдэд ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 8,794 ширхэг засгийн газрын үнэт цаасыг  932.0 сая төгрөгөөр арилжаалсан байна.

ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон компаниуд:

2018 оны 07 дугаар сарын 20-ны байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,430,727,137,270.8  төгрөг болсон бол 'ТОП 20' индекс 19873.78 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 1.20 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

Шинэ мэдээ