Дуудлага худалдаагаар валютын захад ам.доллар нийлүүллээ

Дуудлага худалдаагаар валютын захад ам.доллар нийлүүллээ

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2018 онд баримтлах үндсэн чиглэлд заасны дагуу Монголбанк 2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр ээлжит бус гадаад валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа. Дуудлага худалдаанд банкууд 2454.87 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 130.7 сая ам.доллар худалдан авах санал ирүүлснээс Монголбанк 2451.00 төгрөгийн ханштайгаар 88.7 сая ам.долларыг нийлүүллээ

Шинэ мэдээ