Шатахуун импортлогчид "Rosneft"-тэй гэрээгээ сунгалаа

<a class="tweetabletext" data-cke-saved-href="http://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%20%D0%A3%D0%BB%D1%81%20%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%83%D0%BD%D1%8B%20%D1%85%D1%83%D0%B2%D1%8C%D0%B4%20%D0%9E%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%81%2080%20%D1%85%D1%83%D0%B2%D1%8C%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%82.%20%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B1%D2%AF%D1%82%D1%8D%D1%8D%D0%B3%D0%B4%D1%8D%D1%85%D2%AF%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%20%D1%82%D2%AF%D0%BD%D1%88%D0%BB%D1%8D%D0%B3%D1%87%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9E%D0%A5%D0%A3-%D1%8B%D0%BD%20" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%20%D0%A3%D0%BB%D1%81%20%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%83%D0%BD%D1%8B%20%D1%85%D1%83%D0%B2%D1%8C%D0%B4%20%D0%9E%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%81%2080%20%D1%85%D1%83%D0%B2%D1%8C%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%82.%20%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B1%D2%AF%D1%82%D1%8D%D1%8D%D0%B3%D0%B4%D1%8D%D1%85%D2%AF%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%20%D1%82%D2%AF%D0%BD%D1%88%D0%BB%D1%8D%D0%B3%D1%87%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9E%D0%A5%D0%A3-%D1%8B%D0%BD%20" %d0%a0%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c'.="" via="" @news_mn="" http:="" news.mn?id="279616'" target="_blank" style="box-sizing: inherit; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.5); text-decoration-line: none; touch-action: manipulation; color: rgb(0, 0, 0) !important;">Монгол Улс шатахууны хувьд Оросоос 80 хувь хараат. Нефтийн бүтээгдэхүүний гол түншлэгч бол ОХУ-ын 'Роснефть'.  Тус компани Монголын шатахуун импортлогчидтой бүтээгдэхүүн нийлүүлэх урт хугацааны гэрээ байгуулжээ. Гэрээний нийт дүн 2.1 тэрбум ам.доллар юм байна. Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Санкт-Петербургийн форумд яваагүй. Харин Монголын шатахуун импортлогчид тус форумд оролцож, энэ үеэр  “НИК”, “Магнай трейд”, “Сод Монгол” зэрэг 12 компани ОХУ-ын төрийн өмчит компани болох Роснефьттэй гэрээ байгуулжээ. Тухайлбал, “Петровис” компани гэрээгээ таван жилээр сунгасан байна.  Энэ дотоодын жижиглэнгийн худалдааны үнийг тогтвортой байлгахад эерэгээр нөлөөлнө гэж импортлогчид үзэж буй юм.