Газрын тосноос улсын төсөвт 223 тэрбум төгрөг төвлөрүүлнэ

2018 онд нийт 8.1 сая баррель (1.1 сая тонн) газрын тос олборлож, улсын төсөвт 223 тэрбум төгрөг төвлөрүүлнэ.

Энэ сарын 11-ний байдлаар 1.93 сая баррель (262 мянган тонн) тос олборлож, 1.85 сая баррель (251 мянган тонн) экспортолжээ. Эхний улирлын байдлаар улсын төсөвт 53 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж, 23 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн тухайд энэ сарын 10-ны байдлаар улсын хэмжээнд 126,6 мянган тонн буюу ердийн хэрэглээний 40 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байна. Үүнээс

  • А-80 автобензин 77,
  • Аи-92 автобензин 30,
  • Дизелийн түлш 41,
  • ТС-1 онгоцны түлш 29 хоногийн нөөцтэй байна.

Эх сурвалж: УУХҮЯ