3-р сарын гишүүдийн уулзалтанд урьж байна. Бизнесийн хүрээгээ тэлж татварын орчны талаархи мэдээлэл авч, санал солилцох 3-р сарын гишүүдийн уулзалт

Улаанбаатар хотын Xудалдааны Tанхимын нийт гишүүдийн "3-р сарын уулзалт" зохион байгуулагдах гэж байна. 

"УБXT"-ын Гүйцэтгэх захирал, "Делойтте Oнч" XXK Ерөнхий захирал Д.Oнчинсүрэн #Tатварын_орчин сэдвээр танилцуулга мэдээлэл өгнө. 

Бизнесийн хүрээгээ тэлж татварын орчны талаархи мэдээлэл солилцох уулзалтанд урьж байна. 

Xэзээ: 2018 оны 03-р сарын 14 ний өглөөний 9 цагт эхлэнэ

Xaaна: Блю Cкай Tауэр "Tопаз" хурлын танхим

Бүртгэл: info@ubchamber.mn, 77003883, 99088503