"Агаарын бохирдолд барилгын салбарын оролцоо" сэдвээр хэлэлцүүлэг боллоо

Агаарын бохирдол жил бүр улам нэмэгдэж, утаа хэмээх гамшигын асуудалд барилгын салбар нь хэрхэн нөлөөлж болох талаар "Улаанбаатар хотын худалдааны танхим"-ын гишүүдийн болон барилгын салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж буй хувийн хэвшлийнхэн оролцсон хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа. Уг хэлэлцүүлэгээр барилгын бизнес эрхлэгчид тулгамдсан асуудлууд болоэ агаарын бохирдлын эсрэг авч болох шийдлүүдийг хэлэлцсэн юм. 

Шинэ мэдээ