2017 оны 12 сарын 06 "Улаанбаатар хотын Худалдааны Танхим үзүүлж байна" тв нэвтрүүлгийн нээлтийн арга хэмжээ