2017 оны 10-р сарын 26, 27 “КАНАДЫН УУЛ УУРХАЙ, ГАЗРЫН ТОС, БАЙГАЛИЙН ХИЙН САЛБАРЫН ТӨЛӨӨЛӨЛ МОНГОЛД АЙЛЧИЛНА.”