Улаанбаатар хотын Худалдааны Танхимын "Бүх гишүүдийн хурал" энэ сарын 20-нд болж өнгөрлөө.

Улаанбаатар хотын Худалдааны Танхимын "Бүх гишүүдийн хурал" энэ сарын 20-нд болж өнгөрлөө.

Хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцсэн юм. Үүнд:

  1. Танхимын дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
  2. УЗ-ийн гишүүдийн  1/3-ийг шинээр сонгох
  3. Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах

Мөн хурлын төгсгөлд Танхимын дэргэдэх Арбитрын ажлын албаны дарга нийт гишүүдэд Арбитрын талаар танилцуулга хийлээ.