Реклам

Бидний тухай

Улаанбаатар хотын Худалдааны Танхим (УБХТ) нийслэл хотод бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үүсгэл санаачилгаар байгуулагдсан төрийн бус байгууллага юм.

Танхимын зорилго нь нийслэлийн хөгжлийг дэмжих, бизнес эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах, хөгжлийн бодлого боловсруулахад бизнесийнхэний оновчтой санаа санаачлагыг эрх бүхий байгууллагуудад хүргэх... Дэлгэрэнгүй