“Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагад гэрээтэй холбоотой үүсэх эрсдэл, арбитрын оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн”, “Улаанбаатар хотын хотын хөгжлийн корпораци”, “Улаанбаатар хотын Худалдааны Танхим”-ын дэргэдэх Арбитртай хамтран “Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагад гэрээтэй холбоотой үүсэх эрсдэл, арбитрын оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэлэлцүүлэгт Э.Байгал /МУИС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхмийн багш, Арбитрч, Доктор/ “Төр хувийн хэвлийн хооронд гэрээнээс үүсэх маргааныг арбитрт шийдвэрлэх асуудал”, Г.Батбаяр /Өмгөлөөгч, Арбитрч/ “Гэрээнээс үүдсэн маргаан түүний өнөөгийн практик” зэрэг сэдвүүдээр илтгэл тавьж хэлэлцүүлэг ирсэн хүмүүстээ санал бодлоо хуваалцжээ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэлэлцүүлэгт Улаанбаатар хотын худалдааны танхимийн дэргэдэх Арбитрыг төлөөлж Арбитрын дарга С.Энхцэцаг болон Арбитрын дэд дарга А.Ариунболд нар оролцож "Арбитрын тухай ойлголт" сэдвээр Арбитрын дэд дарга А.Ариунболд илтгэл тавьсан. Мөн Төрийн болон Төрийн бус байгууллагын гэрээнээс үүдсэн маргааныг хэрхэн үр дүнтэй зохицуулж болох, энэхүү маргааныг үүсэх эрсдэлээс хэрхэн сэргийлж болох тухай мэргэжилтнүүд ярилцсан юм